KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI


KOSGEB; girişimcilere ve işletmelere hitap eder. Çalışan sayısı 250’yi geçmeyen ve yıllık net satış ya da bilançosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelere KOBİ diyoruz. KOSGEB sadece KOBİ’leri ve yeni iş kuracak girişimcileri destekler. Bu bağlamda KOSGEB; tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi birkaç sektör dışındaki her sektörü desteklemektedir.


KOSGEB Yeni Girişimcilik Destek Programı


Yeni iş kuracak küçük girişimcilere 50.000 TL hibe + 100.000 TL faizsiz geri ödemeli toplamda 150.000 TL’lik bir destektir. Bu rakamların detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Destek oranı; 1 ve 2. bölgelerde erkekler için %60, kadınlar için %80, 3-4-5 ve 6. bölgelerde ise erkekler için %70, kadınlar için %90 şeklinde uygulanmaktadır. Destekten faydalanmak için "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi"'ne katılma şartı vardır. (Yapılması planlanan eğitimlerin listesi için tıklayın.)


DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL)
İşletme Kuruluş Desteği 2.000 ₺
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 ₺
İşletme Giderleri Desteği 30.000 ₺
Destekler Toplamı (Geri Ödemesiz - Hibe) 50.000 ₺
Sabit Yatırım Desteği (Geri Ödemeli - Faizsiz Kredi) 100.000 ₺