GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında aşağıda tabloda özet olarak belirtilen sektörlere, Makine-Teçhizat ve Yapım İşleri harcamalarının toplam tutarının %50’si hibe olarak verilmektedir. Destek çağrı esaslıdır.


YATIRIM KONUSU

HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL)

I)      Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama

Yeni tesis başvurularda 2.000.000 TL,

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 TL,

Tamamlama başvurularda 1.750.000 TL

Tohum işleme, paketleme ve depolama

Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar

II)    Hayvansal Ürün işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

Yeni tesis başvurularda 2.000.000 TL,

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 TL,

Tamamlama başvurularda 1.750.000 TL

Ham deri işlenmesi

III)  Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

IV)  Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapılması

V)    Yenilenebilir enerjiden ısı/  elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler

VI)  Çelik silo

VII)    Soğuk hava deposu

VIII)  Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması

IX)  Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

Büyükbaş(Damızlık)

Yeni tesis başvurularda 2.000.000 TL,

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 TL,

Tamamlama başvurularda 1.750.000 TL

Küçükbaş

Su ürünleri tesisleri

Kültür mantarcılığı

I)      Kırsal turizm yatırımları (otel, restoran vs…)

Yeni tesis başvurularda 1.500.000 TL

II)    Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri

Yeni tesis başvurularda 500.000 TL,

Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 500.000 TL,

Tamamlama başvurularda 500.000 TL

III)  El sanatları ve katma değerli ürünler

IV)  Bilişim sistemleri ve eğitimi