TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLERİ


Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracata yönelik devlet yardımları, yurtdışına açılma sürecinde firmalarımıza her safhada destek sağlanmasını amaçlayan yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş konularında destek sağlamaktadır.


Desteklerin nihai hedefi; ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmektir. Anılan ürünler, geleneksel ihraç ürünlerden farklı bir yapı arz ettiğinden, daha yaratıcı, daha esnek ve inovatif destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmakta olup, destek sistematiğinde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır. Bu başlıklar ana hatları ile aşağıda tabloda özet olarak verilmiştir.


EKONOMİ BAKANLIĞI

DESTEK ORANI %

YILLIK / USD

AÇIKLAMA
(SÜRE, LİMİT)

ALINACAK DESTEK USD

1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş

Yurt Dışı Pazar Araştırma Gezileri

70

50.000

10 Gezi / Yıl

50.000

Pazara Giriş /Rapor Alımı

60

200.000

 

200.000

2- Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

(ISO, CE, GOST, vs.)

50

25.000

Belge Başına

25.000

3- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği

Stant + Nakliye

50 + 20

 

Fuar Başına

30.000

4- Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetleri

Yurt Dışı Birim Kiralama

50 + 10

75-120.000

15 Birim, 4 Yıl

75.000

Yurt Dışı Marka Tescil

60 + 10

50.000

4 Yıl

50.000

Yurt Dışı Tanıtım

70 + 10

150 - 250.000

Ülke Başına,  4 Yıl

150.000