KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ


Kamu/Özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulan kalkınma ajanslarının da çağrı esaslı ve ihtiyaca göre belirlenen farklı faaliyet alanlarında hibe programları uygulamaktadır.