KOSGEB AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB; girişimcilere ve işletmelere hitap eder. Çalışan sayısı 250’yi geçmeyen ve yıllık net satış ya da bilançosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelere KOBİ diyoruz. KOSGEB sadece KOBİ’leri ve yeni iş kuracak girişimcileri destekler. Bu bağlamda KOSGEB; tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi birkaç sektör dışındaki her sektörü desteklemektedir.1. KOSGEB Ar-Ge Destek Programı


İnovatif (yenilikçi) projeleri olan işletmelere verilen, proje odaklı 450.000 TL si makine/teçhizat/kalıp ve 150.000 TL si hibe personel maaş desteği, 100.000 TL si ise proje geliştirme gideri desteği olmak üzere toplamda 750.000 TL lik bir destektir. Destek oranı % 75’dir. 450.000 TL lik makine/teçhizat/kalıp desteğinin 150.000 TL si hibe, 300.000 TL si ise geri ödemeli fakat faizsizdir.


2. KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı


Patenti olan ya da bir kamu kaynağı ile tamamlanan Ar-Ge projeleri sonrasında işletmelere verilen proje odaklı 650.000 TL si makine/teçhizat/kalıp ve 150.000 TL si personel maaş desteği olmak üzere %75 oranındaki destektir. Desteğin 650.000 TL lik makine/teçhizat/kalıp desteğinin 150.000 TL si hibe, 500.000 TL si ise faizsiz geri ödemeli, 150.000 TL personel maaşları da hibe olarak verilmektedir.


3. KOSGEB KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı


Yeni bir destektir. Bu programın amacı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir. Bu desteğin üst limiti 5.000.000 TL’dir. Destek oranı mikro ölçekli işletmeler için %70, küçük ve orta ölçekli işletmeler için % 60’dır.