KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEKLERİ

KOSGEB; girişimcilere ve işletmelere hitap eder. Çalışan sayısı 250’yi geçmeyen ve yıllık net satış ya da bilançosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelere KOBİ diyoruz. KOSGEB sadece KOBİ’leri ve yeni iş kuracak girişimcileri destekler. Bu bağlamda KOSGEB; tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi birkaç sektör dışındaki her sektörü desteklemektedir.


Bu kapsamda öncelikle işletmenin KOSGEB veritabanına kaydı, kayıtlı ise bilgilerin ve kaydın güncellemesi yapılır ve işletmenin ihtiyaç analiz tespiti yapılıp KOSGEB'den alabileceği destekler belirlenir. Bu destek programları şunlardır:


1. KOSGEB Genel Destek Programı


İşletmeler için butik, hızlı ve her daim açık destek kalemleridir. Bünyesinde 15 farklı destek kalemi mevcuttur. Destek ödemeleri ortalama 1 ay içinde yapılır. Hibe oranı % 50’dir. Bu destek kalemleri aşağıda tabloda gösterilmiştir. En çok talep görenleri koyu renk olarak belirtilmiştir.


Destek Adı

Üst Limit

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000

Tanıtım Desteği

25.000

Eşleştirme Desteği

30.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

Danışmanlık Desteği

22.500

Eğitim Desteği

20.000

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

Tasarım Desteği

22.500

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

Belgelendirme Desteği

30.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000

Bağımsız Denetim Desteği

15.000

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

Lojistik Desteği

40.0002. KOSGEB Kobigel Destek Programı


KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Genelde makine teçhizat yatırımı yapacak işletmelerin tercih ettiği bir programdır. 300.000 TL hibe + 700.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplamda 1.000.000 TL ye kadar sağlanan bir destektir. Faizsiz miktar 2 seneye kadar ödemesizdir. Destek çağrı esaslıdır.


3. KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı


Ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konularda 5 işletmenin, Orta - Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında ise 3 işletmenin birlikte hazırlayacakları projeye verilen destektir. Makine/teçhizat/yazılım vb. birçok kalemde destek alınabilir. 300.000TL hibe + (700.000TL - 1.200.000TL) arası olmak üzere toplamda 1.500.000 TL ye kadar bir destektir. Faizsiz miktar 2 seneye kadar ödemesizdir. Destek oranı %50’dir.