KOSGEB Destekleri

KOSGEB; girişimcilere ve işletmelere hitap eder. Eğer hali hazırda bir işletmeniz var ise;

Çalışan sayısı 250’yi geçmeyen ve yıllık net satış ya da bilançosu 125 milyon TL’yi aşmayan işletmelere KOBİ diyoruz. KOSGEB sadece KOBİ’leri ve yeni iş kuracak girişimcileri destekler. Bu kapsama tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim gibi birkaç sektör dışındaki her sektörü destekler.

Bu kapsamda öncelikle işletmenin KOSGEB veritabanına kaydı, kayıtlı ise bilgilerin ve kaydın güncellenmesi yapılarak, işletmenin ihtiyaç analiz tespiti yapılıp KOSGEB ten alabileceği destekler belirlenir. Bu destek programları şunlardır;

 

1KOSGEB Genel Destek Programı

İşletmeler için butik, hızlı ve her daim açık destek kalemleridir. Bünyesinde 15 farklı destek kalemi mevcuttur. Destek ödemeleri ortalama 1 ay içinde yapılır. Hibe oranı % 50’dir. Bu destek kalemleri aşağıda tabloda gösterilmiştir. En çok talep görenleri koyu renk olarak belirtilmiştir.

 

Destek Adı

Üst Limit

Yurt İçi Fuar Desteği

45.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000

Tanıtım Desteği

25.000

Eşleştirme Desteği

30.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

Danışmanlık Desteği

22.500

Eğitim Desteği

20.000

Enerji Verimliliği Desteği

75.000

Tasarım Desteği

22.500

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

Belgelendirme Desteği

30.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

30.000

Bağımsız Denetim Desteği

15.000

Gönüllü Uzmanlık Desteği

15.000

Lojistik Desteği

40.000

 

2KOSGEB Yeni Girişimcilik Destek Programı

Yeni iş kuracak küçük girişimcilere 50.000 TL hibe + 100.000 TL faizsiz geri ödemeli toplamda 150.000 TL’lik bir destektir. Destek oranı erkekler için % 60, kadınlar için % 80 olarak verilmektedir. Destekten faydalanmak için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılma şartı vardır. Yapılması planlanan eğitimlerin listesi için tıklayın.

 

3KOSGEB Kobigel Destek Programı

KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Genelde makine teçhizat yatırımı yapacak işletmelerin tercih ettiği bir programdır. 300.000 TL hibe + 700.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplamda 1.000.000 TL ye kadar sağlanan bir destektir. Faizsiz miktar 2 seneye kadar ödemesizdir. Destek çağrı esaslıdır.

 

4KOSGEB Ar-Ge Destek Programı

İnovatif (yenilikçi) projeleri olan işletmelere verilen, proje odaklı 450.000 TL si makine/teçhizat/kalıp ve 150.000 TL si hibe personel maaş desteği, 100.000 TL si ise proje geliştirme gideri desteği olmak üzere toplamda 750.000 TL lik bir destektir. Destek oranı  % 75’dir. 450.000 TL lik makine/teçhizat/kalıp desteğinin 150.000 TL si hibe, 300.000 TL si ise geri ödemeli fakat faizsizdir.

 

5KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Patenti olan ya da bir kamu kaynağı ile tamamlanan Ar-Ge projeleri sonrasında işletmelere verilen proje odaklı 650.000 TL si makine/teçhizat/kalıp ve 150.000 TL si personel maaş desteği olmak üzere %75 oranındaki destektir. Desteğin 650.000 TL lik makine/teçhizat/kalıp desteğinin 150.000 TL si hibe, 500.000 TL si ise faizsiz geri ödemeli, 150.000 TL personel maaşları da hibe olarak verilmektedir.

 

6KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konularda 5 işletmenin, Orta - Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında ise 3 işletmenin birlikte hazırlayacakları projeye verilen destektir. Makine/teçhizat/yazılım vb. birçok kalemde destek alınabilir. 300.000TL hibe  + (700.000TL - 1.200.000TL) arası olmak üzere toplamda 1.500.000 TL ye kadar bir destektir. Faizsiz miktar 2 seneye kadar ödemesizdir. Destek oranı %50’dir.

 

7KOSGEB KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Yeni bir destektir. Bu programın amacı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir. Bu desteğin üst limiti 5.000.000 TL’dir. Destek oranı mikro ölçekli işletmeler için %70, küçük ve orta ölçekli işletmeler için % 60’dır.