AR-GE DESTEKLERİ

Ar-Ge projeleri için KOSGEB’in 3 ana destek programı mevcuttur.

 

1.1  KOSGEB Ar-Ge Destek Programı

İnovatif (yenilikçi) projeleri olan işletmelere verilen, proje odaklı 450.000 TL si makine/teçhizat/kalıp ve 150.000 TL si hibe personel maaş desteği, 100.000 TL si ise proje geliştirme gideri desteği olmak üzere toplamda 750.000 TL lik bir destektir. Destek oranı  % 75’dir. 450.000 TL lik makine/teçhizat/kalıp desteğinin 150.000 TL si hibe, 300.000 TL si ise geri ödemeli fakat faizsizdir.

 

1.2  KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Patenti olan ya da bir kamu kaynağı ile tamamlanan Ar-Ge projeleri sonrasında işletmelere verilen proje odaklı 650.000 TL si makine/teçhizat/kalıp ve 150.000 TL si personel maaş desteği olmak üzere %75 oranındaki destektir. Desteğin 650.000 TL lik makine/teçhizat/kalıp desteğinin 150.000 TL si hibe, 500.000 TL si ise faizsiz geri ödemeli, 150.000 TL personel maaşları da hibe olarak verilmektedir.

 

1.3  KOSGEB KOBİ Teknoyatırım - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Yeni bir destektir. Bu programın amacı; öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir. Bu desteğin üst limiti 5.000.000 TL’dir. Destek oranı mikro ölçekli işletmeler için %70, küçük ve orta ölçekli işletmeler için % 60’dır.

 

Sanayi Bakanlığı bünyesinde TÜBİTAK’ın da benzer destekleri vardır. Ar-Ge tabanlı olmak şartı ile TÜBİTAK’ın en önemli 2 desteği şunlardır;

 

2.1  (1501) TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.

 

2.2  KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile desteklenir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.